Lid worden….
De huidige buurtvereniging is in 1993 opgericht. Het doel van de buurtvereniging is de onderlinge saamhorigheid te bevorderen. In de praktijk betekent dit dat er enkele keren per jaar activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Denk hierbij aan Paaseieren zoeken en beschilderen, de rommelmarkt, het zomerfeest met gezamenlijke avondmaaltijd, een bingoavond, de intocht van Sinterklaas en Glühwein drinken op Kerstavond.
Alle bewoners en oud-bewoners van Palmstad (inclusief Palmstad-Noord, ten noorden van de Driebergsestraatweg) kunnen lid worden van de buurtvereniging, maar ook personen die een speciale binding hebben met Palmstad kunnen lid worden. Momenteel zijn er ruim honderd gezinnen lid van de buurtvereniging.
De buurtvereniging houdt zich overigens niet bezig met belangenbehartiging of beïnvloeding van de politiek, maar uitsluitend met het organiseren van gezellige activiteiten.

Lidmaatschap en contributie
Door lid te worden van de buurtvereniging maak je het mogelijk dat er – voor jong en oud – activiteiten worden georganiseerd. Hiervoor worden (onder meer) de contributiebijdragen gebruikt. Het deelnemen aan de activiteiten is uiteraard niet verplicht, maar je zult zien dat bepaalde activiteiten je aanspreken om aan mee te doen of om een kijkje te komen nemen.
De bestuursleden zorgen ervoor dat voor de activiteiten de benodigde vergunningen worden aangevraagd en dat er voldoende hapjes en drankjes worden ingeslagen. Samen met de leden wordt de feesttent opgezet en versierd, de bar bemand en alles na afloop weer opgeruimd. We stellen het zeer op prijs als je ons daarbij wil helpen. Extra handjes zijn altijd van harte welkom!

Je kunt op twee manieren lid zijn van de buurtvereniging:
Via de VriendenLoterij
De kosten hiervan zijn €12,- per gezin per lot per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar. De helft van de inleg komt ten gunste van de buurtvereniging en zelf speel je mee in de loterij voor mooie prijzen.
Als je al meedoet aan de VriendenLoterij, dan kun je de begunstigde laten wijzigen in ‘Buurtvereniging Palmstad’. De penningmeester helpt je graag om dit te regelen.
Voor de buurtvereniging is het ‘t gunstigst als je meespeelt in de VriendenLoterij. Ook hoeven we dan geen contributie te innen.

Lidmaatschap zonder deelname aan de VriendenLoterij
Dit kost €6,- per gezinslid per kalenderjaar. Je ontvangt hiervoor jaarlijks een factuur, zodat je de contributie zelf kunt overmaken naar het rekeningnummer van de buurtvereniging.

Meer info? Mail naar buurtvereniging@palmstad.nl

Alle contactgegevens:
Buurtvereniging Palmstad
Oude Rijksstraatweg 17
3941 BP Doorn

Web:
https://palmstad.nl

E-mailadres: buurtvereniging@palmstad.nl
Kvk: 40482621

Je vindt ons ook op Facebook:  https://www.facebook.com/palmstad